Inspirerende bijeenkomst Aris Industry

Veel tevreden gezichten na afloop van de tweede netwerkbijeenkomst van Aris Industry in het WTC Expo. Met een zeer interessant en vernieuwend thema, inspirerende sprekers en positieve interactie vanuit de zaal. Een thema dat zeker nog een vervolg gaat krijgen bij een van de volgende bijeenkomsten.

De zaal was prima gevuld met partners van Aris Industry en hun gasten. Bedrijfsleven, Gemeente Leeuwarden, Provincie en andere stakeholders zorgden er voor dat er veel kennis en kunde in de zaal aanwezig was. Nadat Gert Schurer de gasten welkom had geheten en een korte presentatie over Aris Leeuwarden had gegeven, was het woord aan Folkert Linnemans, innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma en Sjoerd de Ruiter, manager Commercial Asset bij Ennatuurlijk. Zij presenteerden hun visie op de geothermieplannen in Friesland in het algemeen en Leeuwarden in het bijzonder. Met veel interactie vanuit de zaal, die er voor zorgde dat alle aanwezigen meer dan een uur lang aandachtig luisterden.

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en drankje nog flink nagepraat, werden visitekaartjes uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt. Met veel complimenten richting Aris Industry, die het mogelijk maakte dat dit type inhoudelijke netwerkbijeenkomsten mogelijk maakte.

 

Spread the word

Terug naar overzicht