Aris Leeuwarden stelt Sierd Dijkman aan als manager

Aris Leeuwarden heeft zich ten doel gesteld de organisatie verder te versterken en te professionaliseren. Een belangrijk element hierbij is de invulling van het managementbureau. Om snel en effectief hier invulling aan te geven terwijl de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang zijn, is gekozen voor een interne kandidaat. 

Sierd Dijkman (bestuurslid) zal de functie als manager het komende seizoen op interim-basis gaan vervullen. Gedurende het komende seizoen zal naar een structurele invulling van deze functie worden gezocht. Met het aantrekken van een interim-manager heeft Aris Leeuwarden een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van haar organisatie. 

Dijkman gaat invulling geven aan het beleidsplan dat in de eerste week van september gepubliceerd gaat worden. Hij draagt de verantwoordelijkheid over de dagelijkse operatie, en zal dit combineren met de bestuursfunctie met als portefeuille wedstrijdorganisatie, communicatie en maatschappelijke projecten. 

Rudolf Knegtering, voorzitter, licht toe: “In deze periode, net voor de start van het nieuwe seizoen, is het belangrijk dat het managementbureau goed bezet is. Met Sierd is dat gegarandeerd. Sierd heeft ervaring met alles wat er bij Aris moet gebeuren en heeft zijn opleiding Sportkunde bijna afgerond. De rest van het bestuur is blij dat Sierd positief heeft gereageerd op onze vraag of hij de positie als interim-manager wil vervullen. Voor de lange termijn blijven we op zoek naar externe opvulling, maar voor de korte termijn is het goed dat de lijntjes tussen bestuur en managementbureau zo kort zijn.”

Spread the word

Terug naar overzicht