Aris Cares

Met Aris Cares écht betekenisvol in de regio! 

We zijn meer dan een basketbalclub. We zijn een familie, met een trouwe supportersschare, een actieve businessclub, een groot maatschappelijk maatschappelijk programma en veel vrijwilligers die topbasketbal in Friesland mogelijk maken.

Door basketbal in beweging: clinics voor jong & oud

Aris heeft, onder de noemer Aris Cares, oog voor haar maatschappelijke functie. Al vele jaren geven de professionele spelers van Aris vrolijke, actieve en dynamische basketbalclinics in heel Fryslân. Ruim een uur wordt er gerend, gedribbeld, geschoten en vooral bewogen. Met een heuse All-Star Game aan het eind waar de hele klas het tegen de twee spelers van Aris opneemt. De deelnemende klassen mogen daarna met de hele klas gratis een wedstrijd bezoeken. Naast de clinics is Aris Leeuwarden o.a. ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland en geeft ze extra clinics in de aandachtswijken van Leeuwarden. 

Ook geven onze professionele spelers ook clinics aan senioren (55+) in buurt-, en woonzorgcentra in Fryslân. Een uniek concept dat dat enorm aanslaat en veel impact genereert. Een uniek idee om senioren meer aan het bewegen te krijgen door middel van basketbal. Immers, basketbal is voor jong en oud, iedereen kan het doen, het is toegankelijk en het brengt sociale cohesie. Op deze manier halen we senioren uit haar isolement, bevorderen we bewegen en zorgen we voor een unieke combinatie met jong & oud. 

Ons maatschappelijk programma heeft een goede reputatie en er is veel belangstelling. Bovendien krijgt het veel aandacht van de (lokale) media. Wat wij op maatschappelijk gebied doen is namelijk uniek. Onderscheidend in de aantallen, en onderscheidend in de uitvoering. Alle clinics worden uitgevoerd door de (professionele) spelers zelf. We zetten minimaal 1.500 kinderen en senioren per seizoen letterlijk en figuurlijk in beweging! Basketbal als middel en met als doel het in beweging zetten, het bevorderen van sociale cohesie en het terugdringen van eenzaamheid van deze doelgroepen. 

Een uitdaging voor onze Mienskip. Wij kunnen dit niet alleen, voelt u zich ook geroepen? 

Een derde van de bevolking in deze gemeente is 55 jaar of ouder. In Leeuwarden leeft één op de zes kinderen onder de armoedegrens. In arme gezinnen is sporten en sociaal contact met andere leeftijdsgenoten moeilijker. Ongeveer 11% van de kinderen in de gemeente Leeuwarden heeft overgewicht. 48.3% van de volwassenen (en ouderen) in Leeuwarden heeft overgewicht. De vergrijzing neemt toe, de eenzaamheid stijgt onder de senioren. Meer jongeren raken steeds vaker in een sociaal isolement. . Hier ligt voor onze ‘’Mienskip’’ een uitdaging, die wij graag met beide handen grijpen. Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen als topsportorganisatie. Wij kunnen dit niet alleen, voelt u zich ook geroepen? 

Graag komen wij met u persoonlijk in contact, dit kan via Sierd Dijkman. Op die wijze kunnen wij maatwerk leveren.